Tan Malaka

Jul 12, 2024

Sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri.